Đặt tên cho con trai sinh năm 2014 theo vần C, Vần D

  Đặt tên cho con trai sinh năm 2014 theo vần C, Vần D.Cái tên gắn liền với trẻ suốt cuộc đời, do đó, đặt tên sao cho hay, đẹp và hợp mệnh cho con luôn là vấn đề làm đau đầu các ông bố bà mẹ sau đây là một số gợi ý cho các bố mẹ.

  Vần C 

  Khải Ca

  Bảo Châu

  Phong Châu

  Thành Châu

  Tuấn Châu

  Tùng Châu

  Đình Chiến

  Mạnh Chiến

  Minh Chiến

  Hữu Chiến

  Huy Chiểu

  Tuấn Chương

  Minh Chuyên

  An Cơ

  Chí Công

  Thành Công

  Vần D - Đ

      Hải Ðăng

      Hồng Ðăng

      Minh Danh

      Ngọc Danh

      Quang Danh

      Thành Danh

      Hưng Ðạo

      Thanh Ðạo

      Bình Ðạt

      Ðăng Ðạt

      Hữu Ðạt

      Minh Ðạt

      Quang Ðạt

      Quảng Ðạt

      Thành Ðạt

      Hữu Ðịnh

      Ngọc Ðoàn

      Thanh Ðoàn

      Bách Du

      Thụy Du

      Hồng Đức

      Anh Ðức

      Gia Ðức

      Kiến Ðức

      Minh Ðức

      Quang Ðức

      Tài Ðức

      Thái Ðức

      Thiên Ðức

      Thiện Ðức

      Tiến Ðức

      Trung Ðức

      Tuấn Ðức

      Hoàng Duệ

      Anh Dũng

      Chí Dũng

      Hoàng Dũng

      Hùng Dũng

      Lâm Dũng

      Mạnh Dũng

      Minh Dũng

      Nghĩa Dũng

      Ngọc Dũng

      Nhật Dũng

      Quang Dũng

      Tấn Dũng

      Thế Dũng