Đặt tên cho con trai sinh năm 2014 theo vần A, Vần B

  Đặt tên cho con trai sinh năm 2014 theo vần A, Vần B, Theo dân gian, người tuổi Ngựa tính khí nóng nảy, hay sốt ruột, làm việc vội vàng. Họ dễ rơi vào lưới tình, song cũng thoát ra nhanh chóng và nhẹ nhàng.

  Vần A

      Bảo An

      Bình An

      Ðăng An

      Duy An

      Khánh An

      Nam An

      Phước An

      Thành An

      Thế An

      Thiên An

      Trường An

      Gia Ân

      Hoàng Ân

      Minh Ân

      Chí Anh

      Ðức Anh

      Dương Anh

      Gia Anh

      Hùng Anh

      Huy Anh

      Minh Anh

      Quang Anh

      Quốc Anh

      Thế Anh

      Thiếu Anh

      Thuận Anh

      Trung Anh

   

  Vần B

      Chí Bảo

      Ðức Bảo

      Duy Bảo

      Gia Bảo

      Hữu Bảo

      Nguyên Bảo

      Quốc Bảo

      Thiệu Bảo

      Tiểu Bảo