Xem tuổi xông đất tết 2019 Kỷ Hợi - Tuổi xông nhà

  Xem tuổi xông đất tết 2019 Kỷ Hợi - chọn tuổi hợp với chủ nhà theo phong thủy

   

  1- Chủ nhà tuổi Tý : Thì chọn người tuổi Thân, Thìn (Tam hợp), Tuổi Sửu (Nhị hợp).
  2- Chủ nhà tuổi Sửu : Thì chọn tuổi Tỵ, Dậu, Tý.
  3- Chủ nhà tuổi Dần : Thì chọn tuổi Ngọ, Tuất, Hợi.
  4- Chủ nhà tuổi Mẹo : Thì chọn tuổi Mùi, Hợi, Tuất.
  5- Chủ nhà tuổi Thìn : Thì chọn tuổi Tý, Thân, Dậu.
  6- Chủ nhà tuổi Tỵ : Thì chọn tuổi Sửu, Dậu, Thân.
  7- Chủ nhà tuổi Ngọ : Thì chọn tuổi Dần, Tuất, Mùi.
  8- Chủ nhà tuổi Mùi : Thì chọn tuổi Mẹo, Hợi, Ngọ.
  9- Chủ nhà tuổi Thân : Thì chọn tuổi Tý, Thìn, Tỵ.
  10- Chủ nhà tuổi Dậu : Thì chọn tuổi Sửu, Tỵ, Thìn.
  11- Chủ nhà tuổi Tuất : Thì chọn tuổi Dần, Ngọ, Mẹo.
  12- Chủ nhà tuổi Hợi : Thì chọn tuổi Mẹo, Mùi, Dần.

  Cách chọn tuổi xông đất, xông nhà theo Thiên Can như sau:

  1. Tuổi Giáp hạp với Kỷ mà kỵ với Canh.
  2. Tuổi Ất hạp với Canh mà kỵ với Tân.
  3. Tuổi Bính hạp với Tân mà kỵ với Nhâm.
  4. Tuổi Đinh hạp với Nhâm mà kỵ với Quý.
  5. Tuổi Mậu hạp với Quý mà kỵ với Giáp.
  6. Tuổi Kỷ hạp với Giáp mà kỵ với Ất.
  7. Tuổi Canh hạp với Ất mà kỵ với Bính.
  8. Tuổi Tân hạp với Bính mà kỵ với Đinh.
  9. Tuổi Nhâm hạp với Đinh mà kỵ với Mậu.
  10. Tuổi Quý hạp với Mậu mà kỵ với Kỷ.

  (Nếu chọn được Thiên Can hạp và Tuổi hạp lại càng thêm tốt. Nếu chọn Thiên Can hạp, nhưng lưu ý Tuổi xung: Tý-Ngọ xung, Mẹo-Dậu xung, Thìn-Tuất xung, Sửu-Mùi xung, Dần-Thân xung, Tỵ-Hợi xung, thì cũng nên tránh).

  Chọn theo mệnh:

  Chủ nhà mệnh Kim nên chọn người mệnh Thổ, Thuỷ, Kim.
  Chủ nhà mệnh Mộc nên chọn người mệnh Thuỷ, Hoả, Mộc.
  Chủ nhà mệnh Thuỷ nên chọn người mệnh Kim, Mộc, Thuỷ.
  Chủ nhà mệnh Hoả nên chọn người mệnh Mộc, Thổ, Hoả.
  Chủ nhà mệnh Thổ nên chọn người mệnh Hoả, Kim, Thổ.

  (Nếu chọn được mệnh hạp, nhưng lưu ý Tuổi xung: Tý-Ngọ xung, Mẹo-Dậu xung, Thìn-Tuất xung, Sửu-Mùi xung, Dần-Thân xung, Tỵ-Hợi xung, thì cũng nên tránh).

  Chọn theo trạch lưu niên:

  Năm nay người 19-28-37-46-55-64-73 được trạch Phúc, tốt
  Năm nay người 20-29-38-47-56-65-74 được trạch Đức, tốt
  Năm nay người 17-26-35-44-53-62-71 đượctrạch Bảo, tốt
  Năm nay người 18-27-36-45-54-63-72 được trạch Lộc, tốt
  Những tuổi còn lại là trạch : Bại, Hư, Khốc, Quỷ, Tử đều xấu.

  (Nếu chọn được người có tuổi trạch tốt, nhưng lưu ý Tuổi xung: Tý-Ngọ xung, Mẹo-Dậu xung, Thìn-Tuất xung, Sửu-Mùi xung, Dần-Thân xung, Tỵ-Hợi xung, thì cũng nên tránh).

  Tuy nhiên không phải lúc nào gia chủ cũng nhờ được người hợp tuổi với mình đến để xông đất, nên đa số gia chủ áp dụng kinh nghiệm dân gian là chọn người tốt vía hay còn gọi là nhẹ vía, có nghĩa là người đó trong cuộc sống có tính tình dể chịu, vui vẻ, nhiệt tình may mắn v.v…đến xông đất vào sáng sớm mùng một Tết.