Xem tuổi làm nhà, sửa nhà năm Quý Tỵ cho gia chủ sinh năm 1955, 1956, 1957, 1958.

  13. Năm sinh dương lịch: 1955 Năm sinh âm lịch: Ất Mùi

  Tam tai: Gia chủ tuổi Ất Mùi, cần tránh các năm tam tai: Tỵ, Ngọ, Mùi. Năm dự kiến xây nhà là năm 2013 tức năm Quý Tị, phạm tam tai.

  Kim lâu: Năm 2013, gia chủ 59 tuổi (tuổi âm), không phạm kim lâu .

  Hoàng ốc: Năm 2013, gia chủ 59 tuổi (tuổi âm), không phạm hoàng ốc.

  • Năm 2013 có thể xây dựng được.

  Năm tốt nhất không phạm vào Hoàng Ốc, Tam Tai, Kim Lâu là 2021, 2022, 2024, 2030, 2031, 2033, 2040, 2042, 2048, 2057

  14. Năm sinh dương lịch: 1956 Năm sinh âm lịch: Bính Thân

  Tam tai: Gia chủ tuổi Bính Thân, cần tránh các năm tam tai: Dần, Mão, Thìn. Năm dự kiến xây nhà là: 2013 tức năm Quý Tị, như vậy sẽ không phạm tam tai.

  Kim lâu: Năm 2013, gia chủ 58 tuổi (tuổi âm), không phạm kim lâu.

  Hoàng ốc: Năm 2013, gia chủ 58 tuổi (tuổi âm), không phạm hoàng ốc.

  • Năm 2013 có thể xây dựng được.

  • Năm tốt nhất không phạm vào Hoàng Ốc, Tam Tai, Kim Lâu là 2013, 2014, 2016,..

  15. Năm sinh dương lịch: 1957 Năm sinh âm lịch: Đinh Dậu

  Tam tai: Gia chủ tuổi Đinh Dậu, cần tránh các năm tam tai: Hợi, Tý, Sửu. Năm dự kiến xây nhà là năm 2013 tức năm Quý Tị, như vậy sẽ không phạm tam tai.

  Kim lâu: Năm 2013, gia chủ 57 tuổi (tuổi âm), phạm kim lâu .

  Hoàng ốc: Năm 2013, gia chủ 57 tuổi (tuổi âm), phạm hoàng ốc.

  • Năm tốt nhất không phạm vào Hoàng Ốc, Tam Tai, Kim Lâu là 2014, 2015, 2017, 2023, 2024, 2026, 2032, 2035, 2041, 2042, 2044, 2050

  • Nếu do yêu cầu bắt buộc phải xây nhà trong năm nay, cũng có thể tiến hành mượn tuổi của những người nam giới sinh năm 1908, 1910, 1911, 1917, 1919, 1920, 1926, 1928, 1929, 1935, 1937, 1938, 1944, 1946, 1947, 1953, 1955, 1956, 1962, 1965, 1971, 1974, 1980, 1983, 1989 (không phạm cả Kim Lâu và Hoàng Ốc). Nếu được thì nên chọn những người đứng tuổi, thọ, phúc lộc dồi dào, con cháu đông là tốt nhất. Tuy nhiên cần nhớ rằng, việc mượn tuổi để xây nhà là một biện pháp thiên nhiều về tâm lý, mọi chuyện tốt xấu sẽ vẫn xảy ra với chủ nhà chứ không phải vì mượn tuổi mà xảy ra với người kia.

  16. Năm sinh dương lịch: 1958 Năm sinh âm lịch: Mậu Tuất

  Tam tai: Gia chủ tuổi Mậu Tuất, cần tránh các năm tam tai: Thân, Dậu, Tuất. Năm dự kiến xây nhà là năm 2013 tức năm Quý Tị, như vậy sẽ không phạm tam tai.

  Kim lâu: Năm 2013, gia chủ 56 tuổi (tuổi âm),  không phạm kim lâu.

  Hoàng ốc: Năm 2013, gia chủ 56 tuổi (tuổi âm), phạm hoàng ốc.

  • Năm tốt nhất không phạm vào Hoàng Ốc, Tam Tai, Kim Lâu là 2015, 2024, 2025, 2027,..

  • Nếu do yêu cầu bắt buộc phải xây nhà trong năm nay, cũng có thể tiến hành mượn tuổi của những người nam giới sinh năm 1908, 1910, 1911, 1917, 1919, 1920, 1926, 1928, 1929, 1935, 1937, 1938, 1944, 1946, 1947, 1953, 1955, 1956, 1962, 1965, 1971, 1974, 1980, 1983, 1989, 1992, 1994 (không phạm cả Kim Lâu và Hoàng Ốc). Nếu được thì nên chọn những người đứng tuổi, thọ, phúc lộc dồi dào, con cháu đông là tốt nhất. Tuy nhiên cần nhớ rằng, việc mượn tuổi để xây nhà là một biện pháp thiên nhiều về tâm lý, mọi chuyện tốt xấu sẽ vẫn xảy ra với chủ nhà chứ không phải vì mượn tuổi mà xảy ra với người kia.

  theo diaoc