Xem tuổi làm nhà, sửa nhà năm 2013 cho tuổi 1963, 1964, 1965, 1966

  Năm sinh dương lịch: 1963 Năm sinh âm lịch: Quý Mão

  Tam tai: Gia chủ tuổi Quý Mão, cần tránh các năm tam tai: Tỵ, Ngọ, Mùi. Năm dự kiến xây nhà là năm 2013 tức năm Quý Tị, như vậy sẽ phạm tam tai.

  Kim lâu: Năm 2013, gia chủ 51 tuổi (tuổi âm), phạm kim lâu .

  Hoàng ốc: Năm 2013, gia chủ 51 tuổi (tuổi âm), phạm hoàng ốc .

  • Năm tốt nhất không phạm vào Hoàng Ốc, Tam Tai, Kim Lâu là 2020, 2021,2023…

  • Nếu do yêu cầu bắt buộc phải xây nhà trong năm nay, cũng có thể tiến hành mượn tuổi của những người nam giới sinh năm 1908, 1910, 1911, 1917, 1919, 1920, 1926, 1928, 1929, 1935, 1937, 1938, 1944, 1946, 1947, 1953, 1955, 1956, 1962, 1965, 1971, 1974, 1980, 1983, 1989, 1992, 1994 (không phạm cả Kim Lâu và Hoàng Ốc). Nếu được thì nên chọn những người đứng tuổi, thọ, phúc lộc dồi dào, con cháu đông là tốt nhất. Tuy nhiên cần nhớ rằng, việc mượn tuổi để xây nhà là một biện pháp thiên nhiều về tâm lý, mọi chuyện tốt xấu sẽ vẫn xảy ra với chủ nhà chứ không phải vì mượn tuổi mà xảy ra với người kia.

  Năm sinh dương lịch: 1964 Năm sinh âm lịch: Giáp Thìn

  Tam tai: Gia chủ tuổi Giáp Thìn, cần tránh các năm tam tai: Dần, Mão, Thìn. Năm dự kiến xây nhà là năm 2013 tức năm Quý Tị, như vậy sẽ không phạm tam tai.

  Kim lâu: Năm 2013, gia chủ 50 tuổi (tuổi âm), không phạm kim lâu .

  Hoàng ốc: Năm 2013, gia chủ 50 tuổi (tuổi âm),  phạm hoàng ốc.

  • Năm tốt nhất không phạm vào Hoàng Ốc, Tam Tai, Kim Lâu là 2015, 2021,2030…

  • Nếu do yêu cầu bắt buộc phải xây nhà trong năm nay, cũng có thể tiến hành mượn tuổi của những người nam giới sinh năm 1908, 1910, 1911, 1917, 1919, 1920, 1926, 1928, 1929, 1935, 1937, 1938, 1944, 1946, 1947, 1953, 1955, 1956, 1962, 1965, 1971, 1974, 1980, 1983, 1989, 1992, 1994 (không phạm cả Kim Lâu và Hoàng Ốc). Nếu được thì nên chọn những người đứng tuổi, thọ, phúc lộc dồi dào, con cháu đông là tốt nhất. Tuy nhiên cần nhớ rằng, việc mượn tuổi để xây nhà là một biện pháp thiên nhiều về tâm lý, mọi chuyện tốt xấu sẽ vẫn xảy ra với chủ nhà chứ không phải vì mượn tuổi mà xảy ra với người kia.

  Năm sinh dương lịch: 1965 Năm sinh âm lịch: Ất Tỵ

  Tam tai: Gia chủ tuổi Ất Tỵ, cần tránh các năm tam tai: Hợi, Tý, Sửu. Năm dự kiến xây nhà là năm 2013 tức năm Quý Tị, như vậy sẽ không phạm tam tai.

  Kim lâu: Năm 2013, gia chủ 49 tuổi (tuổi âm), không phạm kim lâu.

  Hoàng ốc: Năm 2013, gia chủ 49 tuổi (tuổi âm), không phạm hoàng ốc.

  • Năm tốt nhất không phạm vào Hoàng Ốc, Tam Tai, Kim Lâu là 2013, 2016, 2022, 2023,..

  • Năm 2013 có thể xây nhà được.

  Năm sinh dương lịch: 1966 Năm sinh âm lịch: Bính Ngọ

  Tam tai: Gia chủ tuổi Bính Ngọ, cần tránh các năm tam tai: Thân, Dậu, Tuất. Năm dự kiến xây nhà là năm 2013 tức năm Quý Tị, như vậy sẽ không phạm tam tai.

  Kim lâu: Năm 2013, gia chủ 48 tuổi (tuổi âm),  phạm kim lâu .

  Hoàng ốc: Năm 2013, gia chủ 48 tuổi (tuổi âm), phạm hoàng ốc.

  • Năm tốt nhất không phạm vào Hoàng Ốc, Tam Tai, Kim Lâu là 2014, 2023, 2024,..

  • Nếu do yêu cầu bắt buộc phải xây nhà trong năm nay, cũng có thể tiến hành mượn tuổi của những người nam giới sinh năm 1908, 1910, 1911, 1917, 1919, 1920, 1926, 1928, 1929, 1935, 1937, 1938, 1944, 1946, 1947, 1953, 1955, 1956, 1962, 1965, 1971, 1974, 1980, 1983, 1989, 1992, 1994 (không phạm cả Kim Lâu và Hoàng Ốc). Nếu được thì nên chọn những người đứng tuổi, thọ, phúc lộc dồi dào, con cháu đông là tốt nhất. Tuy nhiên cần nhớ rằng, việc mượn tuổi để xây nhà là một biện pháp thiên nhiều về tâm lý, mọi chuyện tốt xấu sẽ vẫn xảy ra với chủ nhà chứ không phải vì mượn tuổi mà xảy ra với người kia.

  Sưu tầm