Xem tuổi làm nhà và Chọn tuổi đẹp làm nhà năm 2013

  Theo như các tài liệu Phong Thủy Phương Đông thì năm mà chủ nhà định xây cất nhà mới hay sửa chữa nhà cần tránh phạm những tuổi như: Kim Lâu, Hoang Ốc, Tam Tai. Đồng thời cũng cần tránh những năm hạn, năm có hành xung với mệnh chủ nhà, năm sát mệnh chủ. Vậy để xem được năm đẹp nhất để xây nhà thì cần xem thật kỹ để tránh được 6 yếu tố nêu trên.

       Bảng tra chọn tuổi xây nhà năm 2013


   1. Tra cứu tuổi Phạm Kim Lâu

   Tính theo tuổi âm lịch, ví dụ sinh năm 1970 dương lịch, năm nay 2013 là bao nhiêu tuổi Âm Lịch, lấy 2013 – 1970 = 43 + 1 = 44 tuổi, các tuổi khác cũng tính như vậy.

   Năm 2013 những tuổi sau phạm phải Kim Lâu:

   Tuổi âm lịch: 21, 24, 26, 28, 30, 33, 35, 37, 39, 42, 44, 46, 48, 51, 53, 55, 57, 60, 62, 64, 66, 69, 73, 75

   2. Tra cứu tuổi Phạm Hoang Ốc:

    Năm 2012 những tuổi sau phạm Hoang Ốc:

    Tuổi âm lịch: 21, 23, 34, 27, 29, 30, 32, 33, 36, 38, 39, 41,42, 45, 47,48, 50, 51, 52, 54, 56, 57, 60, 63, 65, 66, 69, 72, 74, 75

   3. Tra cứu tuổi Phạm Tam Tai:

   Tuổi âm lịch: 21, 25, 29, 33, 37, 41, 45, 49, 53, 57, 61, 65, 69, 73, 77

   Lưu ý:

   - Nếu phạm vào 1 trong 3 yếu tố trên như Hoang Ốc hoặc Tam Tai thì còn có thể dùng được;

   - Phạm tuổi Kim Lâu thì không nên xây nhà;

   - Phạm vào 2 trong 3 yếu tố trên thì không nên tiến hành xây dựng, tu tạo nhà ở, vì sẽ xảy ra tai nạn đáng tiếc.

  Sưu tầm