Xem tuổi làm nhà năm 2014

Xem tuổi làm nhà 2014, tuổi đẹp xây nhà, Xem tuổi đẹp xây nhà năm 2014, tuổi đẹp làm nhà năm 2014, tuổi đẹp xây nhà năm 2014, xem tuổi nào đẹp nhất để mượn tuổi xây nhà 2014

Xem tuổi làm nhà năm 2014 cho người sinh năm 1989 Kỷ Tỵ

Gia chủ sinh năm Kỷ Tỵ 1989 năm 2014 không phạm Tam tai, Hoang ốc (được Nhì nghi) nhưng phạm Kim lâu Lục súc, không nên xây dựng, sửa chữa nhà cửa. Tuy nhiên nếu gia chủ không chăn nuôi gia súc hoặc làm ngành nghề liên quan thì vẫn có thể xây dựng bình thường. 

Xem tuổi xây nhà năm 2014 cho người sinh năm 1976

Gia chủ sinh năm 1976 Bính Thìn, năm 2014 không phạm Tam tai nhưng lại phạm cả Kim lâu, Hoang ốc, không nên xây dựng, sửa chữa nhà cửa. Nên đợi đến các năm 2015; 2018; 2024 sẽ tốt hơn, nếu buộc phải xây trong năm nay nên mượn tuổi.