Xem tuổi làm nhà năm 2014 tuổi 1993 Quý Dậu

Xem tuổi làm nhà năm 2014 tuổi 1993 Quý Dậu, Trường hợp này, năm xây nhà là năm 2014, tức năm Giáp Ngọ, có thể tiến hành xây dựng, sửa chữa nhà cửa được vì tuổi của gia chủ không phạm phải Kim Lâu và Hoang Ốc.