Xem tuổi làm nhà, sửa nhà năm 2013 Quý Tỵ cho tuổi 1951, 1952, 1953, 1954.

   Năm sinh dương lịch: 1951 Năm sinh âm lịch: Tân Mão

  Tam tai: Gia chủ tuổi Tân Mão, cần tránh các năm tam tai: Tỵ, Ngọ, Mùi. Năm dự kiến xây nhà là năm 2013 tức năm Quý Tị, như vậy sẽ phạm tam tai.

  Kim lâu: Năm 2013, gia chủ 63 tuổi (tuổi âm), không phạm kim lâu.

  Hoàng ốc: Năm 2013, gia chủ 63 tuổi (tuổi âm), phạm hoàng ốc.

  • Năm tốt nhất không phạm vào Hoàng Ốc, Tam Tai, Kim Lâu là 2017, 2018, 2020, 2029, 2035, 2036, 2044, 2045, 2047, 2053, 2054, 2056.

  • Nếu do yêu cầu bắt buộc phải xây nhà trong năm nay, cũng có thể tiến hành mượn tuổi của những người nam giới sinh năm 1908, 1910, 1911, 1917, 1919, 1920, 1926, 1928, 1929, 1935, 1937, 1938, 1944, 1946, 1947, 1953, 1955, 1956, 1962, 1965, 1971, 1974, 1980, 1983, 1989 (không phạm cả Kim Lâu và Hoàng Ốc). Nếu được thì nên chọn những người đứng tuổi, thọ, phúc lộc dồi dào, con cháu đông là tốt nhất. Tuy nhiên cần nhớ rằng, việc mượn tuổi để xây nhà là một biện pháp thiên nhiều về tâm lý, mọi chuyện tốt xấu sẽ vẫn xảy ra với chủ nhà chứ không phải vì mượn tuổi mà xảy ra với người kia.

  Năm sinh dương lịch: 1952 Năm sinh âm lịch: Nhâm Thìn

  Tam tai: Gia chủ tuổi Nhâm Thìn, cần tránh các năm tam tai: Dần, Mão, Thìn. Năm dự kiến xây nhà là năm 2013 tức năm Quý Tị, như vậy sẽ không phạm tam tai.

  Kim lâu: Năm 2013, gia chủ 62 tuổi (tuổi âm), phạm kim lâu.

  Hoàng ốc: Năm 2013, gia chủ 62 tuổi (tuổi âm), không phạm hoàng ốc .

  • Năm tốt nhất không phạm vào Hoàng Ốc, Tam Tai, Kim Lâu là 2018, 2019, 2021, 2027, 2028, 2030, 2037, 2039, 2045, 2054, 2055, 2057.

  • Nếu do yêu cầu bắt buộc phải xây nhà trong năm nay, cũng có thể tiến hành mượn tuổi của những người nam giới sinh năm 1908, 1910, 1911, 1917, 1919, 1920, 1926, 1928, 1929, 1935, 1937, 1938, 1944, 1946, 1947, 1953, 1955, 1956, 1962, 1965, 1971, 1974, 1980, 1983, 1989 (không phạm cả Kim Lâu và Hoàng Ốc). Nếu được thì nên chọn những người đứng tuổi, thọ, phúc lộc dồi dào, con cháu đông là tốt nhất. Tuy nhiên cần nhớ rằng, việc mượn tuổi để xây nhà là một biện pháp thiên nhiều về tâm lý, mọi chuyện tốt xấu sẽ vẫn xảy ra với chủ nhà chứ không phải vì mượn tuổi mà xảy ra với người kia.

  Năm sinh dương lịch: 1953 Năm sinh âm lịch: Quý Tỵ.

  Tam tai: Gia chủ tuổi Quý Tỵ, cần tránh các năm tam tai: Hợi, Tý, Sửu. Năm dự kiến xây nhà là năm 2013 tức năm Quý Tị, như vậy sẽ không phạm tam tai.

  Kim lâu: Năm 2013, gia chủ 61 tuổi (tuổi âm), không phạm kim lâu.

  Hoàng ốc: Năm 2013, gia chủ 61 tuổi (tuổi âm), không phạm hoàng ốc.

  • Năm 2013 có thể xây nhà được.

  • Năm tốt nhất không phạm vào Hoàng Ốc, Tam Tai, Kim Lâu là 2013, 2020, 2022, 2028, 2029, 2037, 2038, 2040, 2046, 2047, 2049, 2056, 2058.

  Năm sinh dương lịch: 1954 Năm sinh âm lịch: Giáp Ngọ

  Tam tai: Gia chủ tuổi Giáp Ngọ, cần tránh các năm tam tai: Thân, Dậu, Tuất. Năm dự kiến xây nhà là năm 2013 tức năm Quý Tị, như vậy sẽ không phạm tam tai.

  Kim lâu: Năm 2013, gia chủ 60 tuổi (tuổi âm), phạm kim lâu.

  Hoàng ốc: Năm 2013, gia chủ 60 tuổi (tuổi âm),  phạm hoàng ốc.

  • Năm tốt nhất không phạm vào Hoàng Ốc, Tam Tai, Kim Lâu là 2014, 2020, 2021, 2023, 2032, 2038, 2039, 2047, 2048, 2050, 2056, 2057, 2059.

  • Nếu do yêu cầu bắt buộc phải xây nhà trong năm nay, cũng có thể tiến hành mượn tuổi của những người nam giới sinh năm 1908, 1910, 1911, 1917, 1919, 1920, 1926, 1928, 1929, 1935, 1937, 1938, 1944, 1946, 1947, 1953, 1955, 1956, 1962, 1965, 1971, 1974, 1980, 1983, 1989 (không phạm cả Kim Lâu và Hoàng Ốc). Nếu được thì nên chọn những người đứng tuổi, thọ, phúc lộc dồi dào, con cháu đông là tốt nhất. Tuy nhiên cần nhớ rằng, việc mượn tuổi để xây nhà là một biện pháp thiên nhiều về tâm lý, mọi chuyện tốt xấu sẽ vẫn xảy ra với chủ nhà chứ không phải vì mượn tuổi mà xảy ra với người kia. 

  Sưu tầm