Xem tuổi làm nhà, sửa nhà năm 2013 cho tuổi 1967, 1968, 1969, 1970.

   Năm sinh dương lịch: 1967 Năm sinh âm lịch: Đinh Mùi

  Tam tai: Gia chủ tuổi Đinh Mùi, cần tránh các năm tam tai: Tỵ, Ngọ, Mùi. Năm dự kiến xây nhà là năm 2013 tức năm Quý Tị, như vậy sẽ  phạm tam tai.

  Kim lâu: Năm 2013, gia chủ 47 tuổi (tuổi âm),  không phạm kim lâu.

  Hoàng ốc: Năm 2013, gia chủ 47 tuổi (tuổi âm), phạm hoàng ốc.

  • Năm tốt nhất không phạm vào Hoàng Ốc, Tam Tai, Kim Lâu là 2018, 2024, 2033, 2034,..

  • Nếu do yêu cầu bắt buộc phải xây nhà trong năm nay, cũng có thể tiến hành mượn tuổi của những người nam giới sinh năm 1908, 1910, 1911, 1917, 1919, 1920, 1926, 1928, 1929, 1935, 1937, 1938, 1944, 1946, 1947, 1953, 1955, 1956, 1962, 1965, 1971, 1974, 1980, 1983, 1989, 1992, 1994 (không phạm cả Kim Lâu và Hoàng Ốc). Nếu được thì nên chọn những người đứng tuổi, thọ, phúc lộc dồi dào, con cháu đông là tốt nhất. Tuy nhiên cần nhớ rằng, việc mượn tuổi để xây nhà là một biện pháp thiên nhiều về tâm lý, mọi chuyện tốt xấu sẽ vẫn xảy ra với chủ nhà chứ không phải vì mượn tuổi mà xảy ra với người kia.

  Năm sinh dương lịch: 1968 Năm sinh âm lịch: Mậu Thân

  Tam tai: Gia chủ tuổi Mậu Thân, cần tránh các năm tam tai: Dần, Mão, Thìn. Năm dự kiến xây nhà là năm 2013 tức năm Quý Tị, như vậy sẽ không phạm tam tai.

  Kim lâu: Năm 2013, gia chủ 46 tuổi (tuổi âm),  phạm kim lâu.

  Hoàng ốc: Năm 2013, gia chủ 46 tuổi (tuổi âm), không phạm hoàng ốc.

  • Năm tốt nhất không phạm vào Hoàng Ốc, Tam Tai, Kim Lâu là 2016, 2019,..

  • Nếu do yêu cầu bắt buộc phải xây nhà trong năm nay, cũng có thể tiến hành mượn tuổi của những người nam giới sinh năm 1908, 1910, 1911, 1917, 1919, 1920, 1926, 1928, 1929, 1935, 1937, 1938, 1944, 1946, 1947, 1953, 1955, 1956, 1962, 1965, 1971, 1974, 1980, 1983, 1989, 1992, 1994 (không phạm cả Kim Lâu và Hoàng Ốc). Nếu được thì nên chọn những người đứng tuổi, thọ, phúc lộc dồi dào, con cháu đông là tốt nhất. Tuy nhiên cần nhớ rằng, việc mượn tuổi để xây nhà là một biện pháp thiên nhiều về tâm lý, mọi chuyện tốt xấu sẽ vẫn xảy ra với chủ nhà chứ không phải vì mượn tuổi mà xảy ra với người kia.

  Năm sinh dương lịch: 1969 Năm sinh âm lịch: Kỷ Dậu

  Tam tai: Gia chủ tuổi Kỷ Dậu, cần tránh các năm tam tai: Hợi, Tý, Sửu. Năm dự kiến xây nhà là năm 2013 tức năm Quý Tị, như vậy sẽ không phạm tam tai.

  Kim lâu: Năm 2013, gia chủ 45 tuổi (tuổi âm), không phạm kim lâu.

  Hoàng ốc: Năm 2013, gia chủ 45 tuổi (tuổi âm),  phạm hoàng ốc.

  • Năm tốt nhất không phạm vào Hoàng Ốc, Tam Tai, Kim Lâu là 2017, 2020, 2026…

  • Nếu do yêu cầu bắt buộc phải xây nhà trong năm nay, cũng có thể tiến hành mượn tuổi của những người nam giới sinh năm 1908, 1910, 1911, 1917, 1919, 1920, 1926, 1928, 1929, 1935, 1937, 1938, 1944, 1946, 1947, 1953, 1955, 1956, 1962, 1965, 1971, 1974, 1980, 1983, 1989, 1992, 1994 (không phạm cả Kim Lâu và Hoàng Ốc). Nếu được thì nên chọn những người đứng tuổi, thọ, phúc lộc dồi dào, con cháu đông là tốt nhất. Tuy nhiên cần nhớ rằng, việc mượn tuổi để xây nhà là một biện pháp thiên nhiều về tâm lý, mọi chuyện tốt xấu sẽ vẫn xảy ra với chủ nhà chứ không phải vì mượn tuổi mà xảy ra với người kia.

   Năm sinh dương lịch: 1970 Năm sinh âm lịch: Canh Tuất

  Tam tai: Gia chủ tuổi Canh Tuất, cần tránh các năm tam tai: Thân, Dậu, Tuất. Năm dự kiến xây nhà là năm 2013 tức năm Quý Tị, như vậy sẽ không phạm tam tai.

  Kim lâu: Năm 2013, gia chủ 44 tuổi (tuổi âm), phạm kim lâu.

  Hoàng ốc: Năm 2013, gia chủ 44 tuổi (tuổi âm), không phạm hoàng ốc.

  • Năm tốt nhất không phạm vào Hoàng Ốc, Tam Tai, Kim Lâu là 2021, 2027, 2036, 2037, 2039, 2045, 2046, 2048, 2055, 2057, 2063, 2072, 2073, 2075.

  • Nếu do yêu cầu bắt buộc phải xây nhà trong năm nay, cũng có thể tiến hành mượn tuổi của những người nam giới sinh năm 1908, 1910, 1911, 1917, 1919, 1920, 1926, 1928, 1929, 1935, 1937, 1938, 1944, 1946, 1947, 1953, 1955, 1956, 1962, 1965, 1971, 1974, 1980, 1983, 1989, 1992, 1994 (không phạm cả Kim Lâu và Hoàng Ốc). Nếu được thì nên chọn những người đứng tuổi, thọ, phúc lộc dồi dào, con cháu đông là tốt nhất. Tuy nhiên cần nhớ rằng, việc mượn tuổi để xây nhà là một biện pháp thiên nhiều về tâm lý, mọi chuyện tốt xấu sẽ vẫn xảy ra với chủ nhà chứ không phải vì mượn tuổi mà xảy ra với người kia.

  Sưu tầm