Xem hướng nhà -Hướng cát, hung là gì?

    Gọi hướng cát là cách nói bản thân hợp với phương vị trong ngũ hành. Ví dụ, nếu trong ngũ hành của mình là mộc thì khi ngủ hướng đầu giường nên đặt ở hướng Đông hoặc hướng Đông Nam.

    Người mệnh mộc nên tránh gối đầu ở hướng Tây hoặc Tây Bắc.

    Trong phong thủy quan niệm, khí Mộc của những phương vị ấy đang vượng sẽ luôn bổ sung sinh khí cho người đó. Nên khi ngủ bạn thấy dễ chịu, ngủ sâu, đầu óc tỉnh táo...

    Còn gọi hướng hung là chỉ phương vị xung khắc với ngũ hành. Cũng ví dụ, người mệnh mộc nên tránh gối đầu ở hướng Tây hoặc Tây Bắc.