Xem hướng nhà - Cách chọn hướng nhà theo phong thủy khi mua nhà

  Một ngôi nhà đẹp, một cuộc sống an lành, hạnh phúc là điều mà ai cũng mong muốn trong mỗi chúng ta. Vì vậy khi mua đất mua nhà chúng ta phải xem xét thật cẩn thận và kỹ lưỡng. Nó có ảnh hưởng rất lớn tới tương lai phát triển của gia đình. Việc chọn hướng nhà theo phong thủy là rất cần thiết 

  I/ Đối với phong thủy nhà ở điều cần quan tâm nhất là cửa chính.

  Cửa chính là lối dẫn khí vào nhà, sự suy vượng lành dữ của nó có ảnh hưởng quyết định

  đến phong thủy của nhà ở. Ngôi nhà cần phải có 2 yếu tố: tọa và hướng

  II/ Vậy tọa và hướng là gì ?

  - Chủ thể phần sau ngôi nhà là tọa

  - Phía trước mặt của cửa chính nhà hướng tới chính là hướng

  - Tọa hướng của ngôi nhà là một đường thẳng 180 độ

  ví dụ : Tọa Bắc thì hướng là hướng Nam

  Nếu thuộc mạng :

  ==> Thủy, mộc, hỏa là người thuộc mệnh Đông tứ mệnh 

  ==> Thổ, kim thì người đó thuộc mệnh Tây tứ mệnh 

  - Nhóm Tây tứ trạch gồm có 4 hướng tốt cho: Nhà, bếp, bàn thờ, bàn làm việc, giường ngủ: Tây, Tây-nam, Tây-bắc, Đông-bắc.

  - Nhóm Đông tứ trạch gồm có 4 hướng tốt cho: Nhà, bếp, bàn thờ, bàn làm việc, giường ngủ: Nam, Bắc, Đông, Đông-nam.

  Xem bảng sau để biết được mình thuộc  mạng nào:

  VD: sinh năm 1901- Tân Sửu - Ly Hỏa - Càn Kim, thì người sinh vào năm này tuổi Tân Sửu, Nam thuộc cung Ly Hỏa tức Đông Tứ Mệnh, Nữ thì cung Càn Kim thuộc Tây Tứ Mệnh.

  Bảng tính:

  1901- Tân Sửu - Ly Hỏa - Càn Kim
  1902- Nhâm Dần - Cấn Thổ - Đoài Kim
  1903- Quý Mão - Đoài Kim - Cấn Thổ
  1904- Giáp Thìn - Càn Kim - Ly Hỏa
  1905- Ất Tỵ - Khôn Thổ - Khảm Thủy
  1906- Bính Ngọ - Tốn Mộc - Khôn Thổ
  1907- Đinh Mùi - Chấn Mộc - Chấn Mộc
  1908- Mậu Thân - Khôn Thổ - Tốn Mộc
  1909- Kỷ Dậu - Khảm Thủy - Cấn Thổ
  1910- Canh Tuất - Ly Hỏa - Càn Kim
  1911- Tân Hợi - Cấn Thổ - Đoài Kim
  1912- Nhâm Tý - Đoài Kim - Cấn Thổ
  1913- Quý Sửu - Càn Kim - Ly Hỏa
  1914- Giáp Dần - Khôn Thổ - Khảm Thủy
  1915- Ất Mão - Tốn Mộc - Khôn Thổ
  1916- Bính Thìn - Chấn Mộc - Chấn Mộc
  1917- Đinh Tỵ - Khôn Thổ - Tốn Mộc
  1918- Mậu Ngọ - Khảm Thủy - Cấn Thổ
  1919- Kỷ Mùi - Ly Hỏa - Càn Kim
  1920- Canh Thân - Cấn Thổ - Đoài Kim
  1921- Tân Dậu - Đoài Kim - Cấn Thổ
  1922- Nhâm Tuất - Càn Kim - Ly Hỏa
  1923- Quý Hợi - Khôn Thổ - Khảm Thủy
  1924- Giáp Tý - Tốn Mộc - Khôn Thổ
  1925- Ất Sửu - Chấn Mộc - Chấn Mộc
  1926- Bính Dần - Khôn Thổ - Tốn Mộc
  1927- Đinh Mão - Khảm Thủy - Cấn Thổ
  1928- Mậu Thìn - Ly Hỏa - Càn Kim
  1929- Kỷ Tỵ - Cấn Thổ - Đoài Kim
  1930- Canh Ngọ - Đoài Kim - Cấn Thổ
  1931- Tân Mùi - Càn Kim - Ly Hỏa
  1932- Nhâm Thân - Khôn Thổ - Khảm Thủy
  1933- Qúy Dậu - Tốn Mộc - Khôn Thổ
  1934- Giáp Tuất - Chấn Mộc - Chấn Mộc
  1935- Ất Hợi - Khôn Thổ - Tốn Mộc
  1936- Bính Tý - Khảm Thủy - Cấn Thổ
  1937- Đinh Sửu - Ly Hỏa - Càn Kim
  1938- Mậu Dần - Cấn Thổ - Đoài Kim
  1939- Kỷ Mão - Đoài Kim - Cấn Thổ
  1940- Canh Thìn - Càn Kim - Ly Hỏa
  1941- Tân Tỵ - Khôn Thổ - Khảm Thủy
  1942- Nhâm Ngọ - Tốn Mộc - Khôn Thổ
  1943- Qúy Mùi - Chấn Mộc - Chấn Mộc
  1944- Giáp Thân - Khôn Thổ - Tốn Mộc
  1945- Ất Dậu - Khảm Thủy - Cấn Thổ
  1946- Bính Tuất - Ly Hỏa - Càn Kim
  1947- Đinh Hợi - Cấn Thổ - Đoài Kim
  1948- Mậu Tỵ - Đoài Kim - Cấn Thổ
  1949- Kỷ Sửu - Càn Kim - Ly Hỏa
  1950- Canh Dần - Khôn Thổ - Khảm Thủy

  1951- Tân Mão - Tốn Mộc - Khôn Thổ
  1952- Nhâm Thìn - Chấn Mộc - Chấn Mộc
  1953- Quý Tỵ - Khôn Thổ - Tốn Mộc
  1954- Giáp Ngọ - Khảm Thủy - Cấn Thổ
  1955- Ất Mùi - Ly Hỏa - Càn Kim
  1956- Bính Thân - Cấn Thổ - Đoài Kim
  1957- Đinh Dậu - Đoài Kim - Cấn Thổ
  1958- Mậu Tuất - Càn Kim - Ly Hỏa
  1959- Kỷ Hợi - Khôn Thổ - Khảm Thủy
  1960- Canh Tý - Tốn Mộc - Khôn Thổ
  1961- Tân Sửu - Chấn Mộc - Chấn Mộc
  1962- Nhâm Dần - Khôn Thổ - Tốn Mộc
  1963- Quý Mão - Khảm Thủy - Cấn Thổ
  1964- Giáp Thìn - Ly Hỏa - Càn Kim
  1965- Ất Tỵ - Cấn Thổ - Đoài Kim
  1966- Bính Ngọ - Đoài Kim - Cấn Thổ
  1967- Đinh Mùi - Càn Kim - Ly Hỏa
  1968- Mậu Thân - Khôn Thổ - Khảm Thủy
  1969- Kỷ Dậu - Tốn Mộc - Khôn Thổ
  1970- Canh Tuất - Chấn Mộc - Chấn Mộc
  1971- Tân Hợi - Khôn Thổ - Tốn Mộc
  1972- Nhâm Tý - Khảm Thủy - Cấn Thổ
  1973- Quý Sửu - Ly Hỏa - Càn Kim
  1974- Giáp Dần - Cấn Thổ - Đòai Kim
  1975- Ất Mão - Đoài Kim - Cấn Thổ
  1976- Bính Thìn - Càn Kim - Ly Hỏa
  1977- Đinh Tỵ - Khôn Thổ - Khảm Thủy
  1978- Mậu Ngọ - Tốn Mộc - Khôn Thổ
  1979- Kỷ Mùi - Chấn Mộc - Chấn Mộc
  1980- Canh Thân - Khôn Thổ - Tốn Mộc
  1981- Tân Dậu - Khảm Thủy - Cấn Thổ
  1982- Nhâm Tuất - Ly Hỏa - Càn Kim
  1983- Quý Hợi - Cấn Thổ - Đoài Kim
  1984- Giáp Tý - Đoài Kim - Cấn Thổ
  1985- Ất Sửu - Càn Kim - Ly Hỏa
  1986- Bính Dần - Khôn Thổ - Khảm Thủy
  1987- Đinh Mão - Tốn Mộc - Khôn Thổ
  1988- Mậu Thìn - Chấn Mộc - Chấn Mộc
  1989- Kỷ Tỵ - Khôn Thổ - Tốn Mộc
  1990- Canh Ngọ - Khảm Thủy - Cấn Thổ
  1991- Tân Mùi - Ly Hỏa - Càn Kim
  1992- Nhâm Thân - Cấn Thổ - Đoài Kim
  1993- Qúy Dậu - Đoài Kim - Cấn Thổ
  1994- Giáp Tuất - Càn Kim - Ly Hỏa
  1995- Ất Hợi - Khôn Thổ - Khảm Thủy
  1996- Bính Tý - Tốn Mộc - Khôn Thổ
  1997- Đinh Sửu - Chấn Mộc - Chấn Mộc
  1998- Mậu Dần - Khôn Thổ - Tốn Mộc
  1999- Kỷ Mão - Khảm Thủy - Cấn Thổ
  2000- Canh Thìn - Ly Hỏa - Càn Kim