Chọn đất làm nhà phải chú ý những điều sau

  Chọn đất làm nhà phải rất chú ý kiên kỵ vì điều này liên quan đến những người sống trên mảnh đất đó. 

   Nơi mà đông thấp tây cao thì phú, quý.
  Trước cao sau thấp môn hộ tuyệt diệt.
  Trước thấp sau cao trâu ngựa đầy đàn.
  Mặt đất bằng phẳng thì gọi là Lương thổ (đất Lương).
  Trước thấp sau cao thì gọi là Tấn thổ (đất Tấn) ở thì gặp chuyện lành.

  Tây cao mà đông thấp thì gọi là Lỗ thổ (đất Lỗ) ở thì phú quý, sẽ xuất người hiền.
  Trước cao mà sau thấp thì gọi là Sở thổ (đất Sở) ở thì gặp chuyện dữ.
  Bốn phía đều cao mà ở giữa thì thấp gọi là Vệ thổ (đất Vệ) ở thì trước giàu, sau nghèo khổ.
  Ngoài ra còn phải chú ý nhà ở không được làm ở cửa ngõ ra vào trên sườn núi hoặc thung lũng: như vậy tránh được lũ hoặc sét đánh. Nhà ở phải có bãi trống ở mặt nam: Nhà ở lưng quay về bắc, mặt quay về nam, thì mặt nam là nơi ra vào và hoạt động, có bãi trống rất tiện cho nghỉ ngơi, phơi phóng, vui chơi.
  Nhà ở không được làm trên giếng cũ. Giếng cũ thường là đất mới san lấp nên không chắc, rất dễ bị lún, đổ nhà. Giếng cũ có khi thoát địa khí hoặc rỉ nước mạch, bất lợi cho người ở. Xung quanh giếng cũ, nói chung ẩm ướt, người ở rất dễ bị phong thấp.