Người tuổi Dậu mệnh Hỏa

Người tuổi Dậu mệnh Hỏa sinh năm Đinh Dậu 1957.Cũng giống người tuổi Dậu mệnh Thổ, người tuổi Dậu mệnh Hỏa có óc phán đoán khá tốt song họ lại thiếu ý chí để hành động.