Xem tử vi 2017 tuổi 1973 Quý Sửu 45 Tuổi - Nam Mạng

Xem tử vi 2017 tuổi 1973 Quý Sửu 45 Tuổi - Nam Mạng.  Năm nay, Quý Ông gặp sao Mộc Đức chiếu mạng, may mắn trong công việc làm ăn, lộc tài phong túc, gia đình hưng thịnh, Sao Mộc Đức thuộc hành Mộc, đối với Quý Ông thuộc mạng Mộc, được nhiều thuận lợi, mưu sự dễ thành, có người giúp đỡ.

Xem tử vi 2017 tuổi 1985 Ất Sửu 33 Tuổi- Nữ Mạng

Xem tử vi 2017 tuổi 1985 Ất Sửu 33 Tuổi- Nữ Mạng.Năm nay Quý Cô gặp sao La Hầu chiếu mạng, dễ gặp trở ngại, buồn phiền, bản thân khó tránh ốm đau, hao tốn. La Hầu là một Hung tinh hành Thủy, tác hại nặng đối với nam giới nhưng với Kim mạng Quý Cô cũng gặp nhiều bất lợi, nhất là đối với sức khỏe và tiền bạc.

Xem tử vi 2017 tuổi 1998 Mậu Dần 20 Tuổi- Nữ Mạng

Xem tử vi 2017 tuổi 1998 Mậu Dần 20 Tuổi- Nữ Mạng. Năm 2017, Quý Cô gặp sao Vân Hớn chiếu mạng, dễ bị tai tiếng thị phi, tiểu nhân ganh ghét, phá hại. Công việc làm ăn cũng không xuôi thuận. Sao Vân Hớn thuộc hành Hỏa, đối với Quý Cô mạng Thổ cũng giảm phần rối ren, trong rủi có may.

Xem tử vi 2017 tuổi 1961 Tân Sửu 57 Tuổi - Nam Mạng

Xem tử vi 2017 tuổi 1961 Tân Sửu 57 Tuổi - Nam Mạng. Năm nay, Quý ông gặp sao Thủy Diệu chiếu mạng, gia đình, tình cảm có nhiều chuyện buồn phiền, người thân bệnh nạn, tốn hao và công việc làm ăn không thuận. sao thủy diệu thuộc hành thủy, đối với mạng thổ úy ông, không nhiều thiệt hại, khó khăn có thể hóa giải và đi xa làm ăn thì có lợi.

Xem tử vi 2017 tuổi 1999 Kỷ Mẹo 19 Tuổi- Nam Mạng

Xem tử vi 2017 tuổi 1999 Kỷ Mẹo 19 Tuổi- Nam Mạng.Năm nay, Quý Em gặp sao La Hầu chiếu mạng, nhiều việc lo âu, học hành gặp nhiều điều không thuận, cần quan tâm giữ gìn sức khỏe, phòng bệnh nạn. Sao La Hầu thuộc hành Thủy, đối với mạng Thổ, mọi trở ngại khó khăn đều có thể vượt qua.

Xem tử vi 2017 tuổi 1973 Quý Sửu 45 Tuổi- Nữ Mạng

Xem tử vi 2017 tuổi 1973 Quý Sửu 45 Tuổi- Nữ Mạng.Năm nay, Quý Bà gặp sao Thủy Diệu chiếu mạng, đường công danh cũng như tình cảm dễ xảy ra biến động khó tránh khỏi buồn phiền. Thủy Diệu thuộc hành thủy, đối với mạng Mộc Quý Bà không đến nỗi xấu hại, trong rủi có may.