Xem tuổi làm nhà năm 2017 cho tuổi Ất Tị 1965

Xem tuổi làm nhà năm 2017 cho tuổi Ất Tị 1965. Việc chọn thời điểm xây nhà là vô cùng quan trọng. Khi đã chọn được vị trí tốt để xây nhà, thiết kế hướng và các yếu tố trong ngôi nhà phù hợp, thì công việc còn lại là xác định thời điểm xây nhà, tức là xác định yếu tố "Thiên Thời".

Xem tuổi làm nhà năm 2017, xem tuổi xây nhà cho tuổi Tân Sửu 1961

Xem tuổi làm nhà năm 2017, xem tuổi xây nhà cho tuổi Tân Sửu 1961. Việc chọn thời điểm xây nhà là vô cùng quan trọng. Khi đã chọn được vị trí tốt để xây nhà, thiết kế hướng và các yếu tố trong ngôi nhà phù hợp, thì công việc còn lại là xác định thời điểm xây nhà, tức là xác định yếu tố "Thiên Thời".