Xem ngày tốt xấu trong tháng 2/2013 từ ngày 16/2 đến 28/2/2013

Từ ngày 16/1/2013 đến ngày 31/1/2013 NĂM NHÂM THÌN (Trường Lưu THỦY – Nước sông cái) Kiến QUÝ SỬU – Tiết TIỂU HÀN (thuộc Chạp ÂL, thiếu) Ngày vào tiết Tiểu Hàn : 5/1/2013 (tức ngày 24 tháng 11 ÂL) Ngày vào khí Đông Chí : 20/1/2013 (tức ngày 9 tháng 12 ÂL) Hành : MỘC (Tang Đốc Mộc – Cây dâu tằm) – Sao : Liễu


Thứ tư – Ngày NHÂM NGỌ - 16/1 tức 5/12 AL (T)

Hành MỘC – Sao Sâm – Trực Chấp

Khắc tuổi Can : Bính Tuất, Bính Thìn – Tự hình : Giáp Ngọ, Canh Ngọ – Khắc tuổi Chi : Giáp Tý, Canh Tý

TỐT : Tuế đức, Thiên ân, Thiên quý, Minh tinh, Kính tâm, Giải thần

Nên : cưới gả, chữa bệnh, an táng

XẤU : Hoang vu, Nguyệt hỏa, Thiên lao, Đại mộ. Ngày Nguyệt kỵ

Cử : lợp mái nhà, xuất hành, vào đơn, tẩn liệm

Giờ hoàng đạo :  Tý, Sửu, Mão, Ngọ, Thân, Dậu

Giờ hắc đạo : Dần, Thìn, Tỵ, Mùi, Tuất, Hợi
 

Thứ năm – Ngày QUÝ MÙI - 17/1 tức 6/12 AL (T)

Hành MỘC – Sao Tỉnh – Trực Phá

Khắc tuổi Can : Đinh Hợi, Đinh Tỵ – Khắc tuổi Chi : Ất Sửu, Tân Sửu.

TỐT : Thiên quý, Thiên ân, Nguyệt giải, Phổ hộ, Hoàng ân, Sát cống

Nên : làm những việc nhỏ

XẤU : Nguyệt phá, Lục bất thành, Thần cách. Hắc đạo : Huyền vũ.

Cử : mọi sự đều xấu

Giờ hoàng đạo :  Dần, Mão, Tỵ, Thân, Tuất, Hợi

Giờ hắc đạo : Tý, Sửu, Thìn, Ngọ, Mùi, Dậu
 

Thứ sáu – Ngày GIÁP THÂN - 18/1 tức 7/12 AL (T)

Hành THỦY – Sao Quỷ -Trực Nguy

Khắc tuổi Can : Canh Ngọ, Canh Tý – Khắc tuổi Chi : Mậu Dần, Bính Dần.

TỐT : Nguyệt không, Thiên quan, Ngũ phú, Phúc sinh, Hoạt diệu, Mẫu thương, Đại hồng sa, Trực tinh, Tư mệnh

Nên : mọi sự đều tốt

XẤU : Lôi công, Ly sàng, Đao chiêm sát. Ngày Tam nương

Cử : đi xa, xây dựng, khai trương, dọn nhà, đính hôn

Giờ hoàng đạo : Tý, Sửu, Thìn, Tỵ, Mùi, Tuất

Giờ hắc đạo : Dần, Mão, Ngọ, Thân, Dậu, Hợi
 

Thứ bảy – Ngày ẤT DẬU - 19/1 tức 8/12 AL (T)

Hành THỦY – Sao Liễu – Trực THÀNH

Khắc tuổi Can : Tân Mùi, Tân Sửu – Khắc tuổi Chi : Kỷ Mão, Đinh Mão.

TỐT : Thiên đức hợp, Nguyệt đức hợp, Thiên hỉ, Tam hợp, Mẫu thương

Nên : mọi sự đều tốt

XẤU : Thiên hỏa, Cô thần, Lỗ ban sát, Đao chiêm sát, Cửu thổ quỷ, Phi liêm đại sát. Hắc đạo : Câu trận.

Cử : xây bếp, lợp mái nhà, động thổ, an táng, cầu phước

Giờ hoàng đạo :  Tý, Dần, Mão, Ngọ, Mùi, Dậu

Giờ hắc đạo : Sửu, Thìn, Tỵ, Thân, Tuất, Hợi
 

Chủ nhật – Ngày BÍNH TUẤT - 20/1 tức 9/12 AL (T)

Hành THỔ – Sao Tinh – Trực THÂU

Khắc tuổi Can : Nhâm : Ngọ, Tuất, Thìn, Tý – Khắc tuổi Chi : Mậu Thìn, Nhâm Thìn

TỐT : Thánh tâm, Đại hồng sa, Hoàng đạo : Thanh long

Nên : mọi sự đều tốt

XẤU : Thiên cương, Địa phá, Hoang vu, Ngũ quỷ, Nguyệt hình, Ngữ hư, Cô quả, Kim thần thất sát, Quỷ khốc.

Cử : làm những việc mới

Giờ hoàng đạo :  Dần, Thìn, Tỵ, Thân, Dậu, Hợi

Giờ hắc đạo : Tý, Sửu, Mão, Ngọ, Mùi, Tuất
 

Thứ hai – Ngày ĐINH HỢI - 21/1 tức 10/12 AL (T)

Hành THỔ – Sao TRƯƠNG -Trực KHAI

Khắc tuổi Can : Quý Mùi, Quý Tỵ, Quý Hợi, Quý Sửu – Khắc tuổi Chi: Kỷ Tỵ, Quý Tỵ.

TỐT : Sinh khí, Nguyệt tài, Ích hậu, Dịch mã, Phúc hậu, Nhân chuyên. Hoàng đạo : Minh đường.

Nên : mọi sự đều tốt

XẤU : Thiên tặc, Nguyệt yếm, Kim thần thất sát, Nhân cách.

Cử : khai trương, dọn nhà, giao dịch

Giờ hoàng đạo :  Sửu, Thìn, Ngọ, Mùi, Tuất, Hợi

Giờ hắc đạo : Tý, Dần, Mão, Tỵ, Thân, Dậu
 

Thứ ba – Ngày MẬU TÝ - 22/1 tức 11/12 AL (T)

Hành HỎA – Sao Dực – Trực Bế

Khắc tuổi Can : Không có – Khắc tuổi Chi : Bính Ngọ, Giáp Ngọ.

TỐT : Cát khánh, Tục thế, Lục hợp

Nên : làm những việc cũ, việc nhỏ

XẤU : Thiên lại, Hỏa tai, Ly sào, Hoàng sa, Nguyệt kiến, Phủ đầu dát, Thiên hình, Huyết chi, Huyết kỵ

Cử : mọi sự đều xấu

Giờ hoàng đạo :  Tý, Sửu, Mão, Ngọ, Thân, Dậu

Giờ hắc đạo : Dần, Thìn, Tỵ, Mùi, Tuất, Hợi
 

Thứ tư – Ngày KỶ SỬU - 23/1 tức 12/12 AL (T)

Hành HỎA – Sao Chẩn – Trực KIẾN

Khắc tuổi Can : Không có – Khắc tuổi Chi : Đinh Mùi, Ất Mùi.

TỐT : Yếu yên

Nên : cưới gả

XẤU : Vãng vong, Tiểu hồng sa, Thổ phù, Tam tang, Không phòng, Trùng tang, Trùng phục, Ly sào. Hắc đạo : Chu tước.

Cử : mọi sự đều xấu

Giờ hoàng đạo :  Dần, Mão, Tỵ, Thân, Tuất, Hợi

Giờ hắc đạo : Tý, Sửu, Thìn, Ngọ, Mùi, Dậu
 

Thứ năm – Ngày CANH DẦN - 24/1 tức 13/12 AL (T)

Hành MỘC – Sao GIÁC – Trực TRỪ

Khắc tuổi Can : Giáp Tý, Giáp Ngọ – Khắc tuổi Chi : Nhâm Thân, Mậu Thân.

TỐT : Thiên thụy, Thiên đức, Nguyệt đức, Thiên tài, U vi, Tuế hợp, Bất tương, Kim quỹNên : giao dịch, cầu tài, cúng tế, làm những việc mới

XẤU : Sát chủ, Kiếp sát, Hoang vu, Địa tặc, Hỏa tinh. Ngày Tam nương

Cử : khai trương, xuất hành, dọn nhà

Giờ hoàng đạo : Tý, Sửu, Thìn, Tỵ, Mùi, Tuất

Giờ hắc đạo : Dần, Mão, Ngọ, Thân, Dậu, Hợi
 

Thứ sáu – Ngày TÂN MÃO - 25/1 tức 14/12 AL (T)

Hành MỘC – Sao Cang – Trực MÃN

Khắc tuổi Can : Ất Sửu, Ất Mùi – Khắc tuổi Chi : Quý Dậu, Kỷ Dậu.

TỐT : Nguyệt ân, Thiên phú, Địa tài, Lộc khố, Thời đức, Bất tương . Hoàng đạo : Kim đường.

Nên : mọi sự đều tốt

XẤU : Sát chủ, Thổ ôn, Thiên ôn, Tai sát, Quả tú, Ly sào. Ngày Nguyệt kỵ

Cử : an táng, xây dựng

Giờ hoàng đạo :  Tý, Dần, Mão, Ngọ, Mùi, Dậu

Giờ hắc đạo : Sửu, Thìn, Tỵ, Thân, Tuất, Hợi
 

Thứ bảy – Ngày NHÂM THÌN - 26/1 tức 15/12 AL (T)

Hành THỦY – Sao Đê – Trực BÌNH

Khắc tuổi Can : Bính Dần, Bính Tuất – Tự hình : Giáp Thìn, Bính Thìn – Khắc tuổi Chi : Bính Tuất, Giáp Tuất

TỐT : Tuế đức, Thiên quý, Thiên mã, Sát cống

Nên : thay đổi, xuất hành, đi xa, đính hôn, cưới gả

XẤU : Sát chủ, Tiểu hao, Đại mộ, Nguyệt hư, Băng tiêu, Hà khôi, Thổ cấm. Hắc đạo : Bạch hổ.

Cử : đi sông nước, an táng, động thổ, giao dịch, khai trương

Giờ hoàng đạo :  Dần, Thìn, Tỵ, Thân, Dậu, Hợi

Giờ hắc đạo : Tý, Sửu, Mão, Ngọ, Mùi, Tuất
 

Chủ nhật – Ngày QUÝ TỴ - 27/1 tức 16/12 AL (T)

Hành THỦY – Sao PHÒNG – Trực ĐỊNH

Khắc tuổi Can : Đinh Mão, Đinh Hợi – Khắc tuổi Chi : Đinh Hợi, Ất Hợi.

TỐT : không, Hoàng đạo : Ngọc đường

Nên : mọi sự đều tốt

XẤU : Tội chí, Cô quả, Ly sào, Cửu thổ quỷ, Khô tiêu.

Cử : khai trương, xuất hành, giao dịch, cầu tài

Giờ hoàng đạo :  Sửu, Thìn, Ngọ, Mùi, Tuất, Hợi

Giờ hắc đạo : Tý, Dần, Mão, Tỵ, Thân, Dậu
 

Thứ hai – Ngày GIÁP NGỌ - 28/1 tức 17/12 AL (T)

Hành KIM – Sao Tâm – Trực Chấp

Khắc tuổi Can : Canh Dần, Canh Thân – Tự hình : Mậu Ngọ, Nhâm Ngọ – Khắc tuổi Chi : Mậu Tý, Nhâm Tý.

TỐT : Nguyệt không, Minh tinh, Kính tâm, Giải thần

Nên : làm những việc cũ, việc nhỏ

XẤU : Hoang vu, Nguyệt hỏa, Cửu thổ quỷ, Thiên lao.

Cử : xây bếp, xuất hành, cưới gả

Giờ hoàng đạo :  Tý, Sửu, Mão, Ngọ, Thân, Dậu

Giờ hắc đạo : Dần, Thìn, Tỵ, Mùi, Tuất, Hợi
 

Thứ ba – Ngày ẤT MÙI - 29/1 tức 18/12 AL (T)

Hành KIM – Sao VĨ – Trực Phá

Khắc tuổi Can : Tân Mão, Tân Dậu – Khắc tuổi Chi : Kỷ Sửu, Quý Sửu.

TỐT : Thiên đức hợp, Nguyệt đức hợp, Nguyệt giải, Phổ hộ, Hoàng ân

Nên : cúng tế, chữa bệnh

XẤU : Nguyệt phá, Lục bất thành, Thần cách. Hắc đạo : Huyền vũ. Ngày Tam nương

Cử : mọi sự đều xấu

Giờ hoàng đạo :  Dần, Mão, Tỵ, Thân, Tuất, Hợi

Giờ hắc đạo : Tý, Sửu, Thìn, Ngọ, Mùi, Dậu
 

Thứ tư – Ngày BÍNH THÂN - 30/1 tức 19/12 AL (T)

Hành HỎA – Sao CƠ – Trực Nguy

Khắc tuổi Can : Nhâm Thân, Nhâm Tuất, Nhâm Thìn – Khắc tuổi Chi : Giáp Dần, Nhâm Dần

TỐT : Thiên quan, Ngũ phú, Phúc sinh, Hoạt diệu, Mẫu thương, Đại hồng sa, Nhân chuyên, Tư mệnh

Nên : mọi sự đều tốt

XẤU : Lôi công, Ly sàng, Đao chiêm sát.

Cử : xây dựng, đính hôn

Giờ hoàng đạo : Tý, Sửu, Thìn, Tỵ, Mùi, Tuất

Giờ hắc đạo : Dần, Mão, Ngọ, Thân, Dậu, Hợi
 

Thứ năm – Ngày ĐINH DẬU - 31/1 tức 20/12 AL (T)

Hành HỎA – Sao Đẩu – Trực THÀNH

Khắc tuổi Can : Quý Tỵ, Quý Dậu, Quý Hợi – Khắc tuổi Chi : Ất Mão, Quý Mão.

TỐT : Thiên hỉ, Tam hợp, Mẫu thương

Nên : mọi sự đều tốt

XẤU : Thiên hỏa, Cô thần, Lỗ ban sát, Đao chiêm sát, Phi liêm đại sát. Hắc đạo : Câu trận.

Cử : động thổ, tẩn liệm, đính hôn, cầu tài, xây bếp

Giờ hoàng đạo :  Tý, Dần, Mão, Ngọ, Mùi, Dậu

Giờ hắc đạo : Sửu, Thìn, Tỵ, Thân, Tuất, Hợi
 

NHỮNG NGÀY LỄ KỶ NIỆM THÁNG 1 DƯƠNG LỊCH

20/1 : Ngày đo lường tại VN

27/1/1973 : Ngày ký hiệp định Paris chấm dứt chiến tranh VN

29/1/1907 : Ngày mất của Tú Xương (Trần Kế Xương – 1870)
 

NHỮNG NGÀY LỄ KỶ NIỆM THÁNG CHẠP ÂM LỊCH

14 -16/12 : Cúng cá ông tại xã Xuân Đài, Khánh Hòa

26-27/12 : Hội chùa Đậu, Thường Tín – Hà Tây

Sưu tầm

phongthuy365.com sử dụng  phần mềm phát triển web trực tuyến của Hệ thống CIINS.
Bạn có thể thuê lại, mua từng phần hoặc mua trọn gói phongthuy365.com
Nhà đầu tư có nhu cầu xin liên hệ: nvsanguss@gmail.com//  0982069958 / ( Mr. sáng ) để thảo luận chi tiết.