Cải biến hình tướng để cải biến tài vận

Trán là biểu hiện cho vận khí từ 15 đến 30 tuổi, đồng thời còn là cung Quan Lộc (biểu hiện cho sự nghiệp) và cung thiên di (biểu hiện cho các hoạt động xã hội). Nó chỉ rõ người đó học tập không thành công

Tướng người phụ nữ phong trần

Trong mỗi cử chỉ, lời nói, cách ăn uống, phụ nữ phong trần luôn có vẻ yểu điệu rất kiểu cách. Đại thể, tướng người phụ nữ phong trần được thể hiện qua 1 số nét tướng sau:

Vận số qua tướng gò má của phụ nữ

Gò má thanh, tròn và ẩn, mắt và mũi thanh, chủ nhân là mẫu người vợ hiền, mẹ giỏi, có thể lấy được người chồng thành đạt, có trách nhiệm với gia đình.

Tướng người khó phát tài

Một số nét tướng được các nhà nhân tướng học liệt kê dưới đây đều được xếp vào hàng người không thích ứng với sự phát tài.